Jakie są podatki?

Podatki są rzeczą tak pewną jak to, że musimy oddychać. Dotyczą one prawie każdej sfery życia codziennego. Płacimy je robiąc zakupy, sprzedając jakiś towar, korzystając z usług, lub otrzymując wynagrodzenie za pracę. Każdy obywatel Polski musi uiszczać podatki na rzecz państwa. 

Kto jest obciążony podatkiem VAT? 

podatek\Jeżeli chcemy prowadzić systematyczną sprzedaż zarobkową, to musimy zarejestrować firmę i odprowadzać podatki z tytułu prowadzonych transakcji i od osiąganych dochodów. Każdy z nas ponosi koszt podatków dokonując zakupu w sklepie, albo korzystając z jakiejś usługi, bo są one już wliczone w wartość końcową. Jednak najwięcej podatków płacą przedsiębiorcy, bo to na nich leży obowiązek odprowadzania podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje nałożeniem kar i zajęciem konta bankowego. Podatek VAT w polskim prawie jest ustalony na wysokości trzech, pięciu, ośmiu i dwudziestu trzech procent. Jest on odgórnie doliczany do każdego produktu i usługi. Innym rodzajem podatków są podatki dochodowe potrącane od osiągniętego dochodu w danym okresie rozliczeniowym. Po zamkniętym miesiącu przedsiębiorca sporządza deklarację do Urzędu Skarbowego, w której wylicza swoje koszty i przychody, wskazując ewentualną kwotę do zapłaty. Wyliczenie podatku zawsze musi być dokładne co do grosza, gdyż skarbówka często kontroluje poprawność rozrachunków i wyciąga konsekwencje w razie błędów. Nie zapłacenie podatku VAT w terminie może skutkować zajęciem konta przed Urząd 

Aby wyliczyć należne państwu podatki, przedsiębiorcy często korzystają z usług biur rachunkowych, które świadczą usługi księgowe i doradcze. To wygodne rozwiązanie, bo mają pewność, że nie będzie błędu w rozliczeniach i nie będą musieli robić żadnych korekt zeznań podatkowych.