Instalacje odpylające w przemyśle

W wielu gałęziach przemysłu podczas prac powstają różnego rodzaju pyły. To charakterystyczne między innymi dla branży drzewnej, metalurgicznej, energetycznej czy spożywczej, a także dla przemysłu chemicznego.

Systemy odpylania  muszą być sprawdzone

systemy odpylaniaPyły zanieczyszczają powietrze, co sprawia, że warunki pracy są niekorzystne dla pracowników, ponadto niektóre z pyłów mogą w negatywny sposób oddziaływać na organizm człowieka. To dlatego przedsiębiorstwa powinny zadbać o to, aby wykorzystywać sprawdzone systemy odpylania dla przemysłu. Według specjalistów, na redukcję pyłów może mieć wpływ zmiana paliwa, zmiana technologii spalania i technologii procesów produkcyjnych, ale na to nie zawsze możemy sobie pozwolić, dlatego uważa się, że równie skutecznym sposobem redukcji zanieczyszczeń pyłowych jest odpylanie – to proces pozwalający na szybkie usunięcie z gazów zawieszonych w nich pyłów dzięki działaniu siły odśrodkowej i elektrostatycznej, a także dzięki takim zjawiskom jak efekt sitowy czy koagulacja. W ofertach producentów znajdziemy więc odpylacze suche i mokre. Podczas wyboru odpowiedniego systemu odpylania powinniśmy wziąć pod uwagę między innymi to, jakie rodzaje pyłów będą pochłaniane.

systemy odpylaniaW przypadku drewna i trocin powstających podczas jego obróbki, warto wziąć pod uwagę wentylatory do trocin. Systemy, które wykorzystują wentylatory, zazwyczaj wyposażone są także w urządzenia do transportu i magazynowania surowca – w ten sposób trociny będą mogły być później wykorzystane w dowolny sposób. Instalacje odpylające pozwalają na szybkie przetransportowanie trocin czy pyłów do zewnętrznego silosu. Aby system odpylania był skuteczny, podczas montażu musimy pamiętać o spełnieniu pewnych warunków – przede wszystkim odciągi miejscowe, czyli ssawy, okapy oraz ramiona samonośne, powinny być zlokalizowane możliwie najbliżej źródła emisji zanieczyszczeń. Najlepiej, aby system oparty był na odciągach wykonanych ze stali, gdyż w ten sposób zapobiegniemy szybkiemu ścieraniu się kanałów i ich uszkodzeniu. Podczas montażu odciągów należy pamiętać o szczelnych połączeniach, dzięki którym unikniemy przypadkowego wydostawania się pyłu na zewnątrz. To standardowe rozwiązania, które sprawdzają się przy wielu rodzajach pyłów, jednak inaczej jest w przypadku pyłów palnych i wybuchowych.

Wówczas przy instalacjach odpylających powinno się pamiętać o zastosowaniu rozwiązań prewencyjnych – a więc systemy muszą być zabezpieczone przed skutkami wybuchu, na przykład poprzez klapy zwrotne, które pozwolą na odpowietrzanie i odsprzęganie wybuchu.